Runsten L1934:374 i Njurunda
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstenfragment, M 2, nuvarande läge. Tidigare registrerad som Njurunda 226:1, se detta RAÄ-nr. Läget justerat efter uppgifter i Anmälan, dnr 326-04606-2007."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Njurunda socken i Sundsvall kommun (Västernorrlands län).
Vill du se flera runstenar i Njurunda socken eller Sundsvall kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 62.257151
Longitud: 17.37357
Lämnings-ID: L1934:374
Riksantikvarieämbetets ID: Njurunda 807
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västernorrlands
Kommun: Sundsvall
Socken: Njurunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1934:374