Runsten L2015:7136 i Sundbyberg ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2015:7136 i Sundbyberg
Foto av Runsten L2015:7136 i Sundbyberg
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Holmsteinn ok H√īsvi l√©tu reisa stein eptir J√≥bj√īrn, f√ī√įur sinn, ok Gyr√≠√įr(?) eptir. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av grå granit, 1,75 m h, 1,55 m br och 0,3 m tj.Runslingans bredd 7-8 cm. Runhöjd 6-10 cm. Ristningen vetter motSV. Imålad med röd färg.T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sundbybergs socken i Sundbyberg kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttning, invid dalgång, trädgård"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 3 m N 45cg √Ė om potatisland"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.378557
Longitud: 17.975034
Lämnings-ID: L2015:7136
Riksantikvarieämbetets ID: Sundbyberg 12:1
Sveriges runinskrifter: U77 (Upplands runinskrifter)
Plats: Råsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare: Torgöt Fotsarve (A); Olev (A) [Källström 2010e:191f]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Sundbyberg
Socken: Sundbybergs
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/a44a6441-f125-424b-affc-4ce7b88eb6f4