Hällristning L1969:8746 i Näsinge
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 5x4 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 skepp, 1människofigur, 1 djurfigur och 40 älvkvarnar.Skeppen är 31-42 cm l. Det större är dubbellinjigt och obemannat,det mindre av enkellinjetyp.Människofiguren är 33 cm h.Djurfiguren är 44 cm l, fyrbent och hålles av människan.Älvkvarnarna är 2.5-5 cm diam och 0.1-0.3 cm dj. Spridda.Ristningen belägen på N-sluttande skrovlig och vittrad häll somdelvis är bortsprängd p.g.a.vägbygge.Intill och SÖ om nr 1 är2) Högliknande lämning, 6 m diam och 0.3 m h. Bör vara denanläggning som omtalas i Göteborgsinventeringen nr 14 trots attorienteringsuppgifterna där är något svårtolkade. Sannoliktröjningsmaterial från åkern.Ej besökt vid revideringen 1991. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Näsinge socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m Ö om infartsväg."
Vill du se flera runstenar i Näsinge socken eller Strömstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.017752
Longitud: 11.329474
Lämnings-ID: L1969:8746
Riksantikvarieämbetets ID: Näsinge 110:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Näsinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:8746