Hällristning L1969:8513 i Näsinge
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 3x1.3 m (NÖ-SV), bestående av 3 skepp, 7människofigurer och 4 älvkvarnar.Skeppen är 37-93 cm l, av dubbellinjetyp. Två harbemnanningsstreck, varav ett med sju människofigurer i form av"huvud på skaft" med en framåt utsträck arm. Ett skepp harspantstreck.Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0.5 cm dj.Ristningen belägen på SÖ-sluttande vattenöversilad häll.9 m SSV om nr 1 är2) Älvkvarnsförekomst, 1x0.8 m (Ö-V), bestående av 20 älvkvarnar.Dessa är 3-5 cm diam och 0.5 cm dj. Belägna på SÖ-sluttandevattenöversilad häll.Nr 1 ej besökt vid revideringen 1991 Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Näsinge socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"26 m VNV om väg, mittför liten stuga och 32 m N omtransformatormast."
Vill du se flera runstenar i Näsinge socken eller Strömstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.032843
Longitud: 11.336695
Lämnings-ID: L1969:8513
Riksantikvarieämbetets ID: Näsinge 105:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Näsinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:8513