Hällristning L1969:8457 i Näsinge
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 2.8x0.95 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 skepp, 4människor och 14 älvkvarnar.Skeppet är 85 cm l, av enkellinjetyp med spiralformade inrestävar och fyra bemanningsstreck samt 2 falliska adoranter.Längst ut till höger är 2 människofigurer och 4 älvkvarnar.Människofigurerna är 17-27 cm h.Älvkvarnarna är 2.5-5 cm diam och 0.1-0.8 cm dj. 1.43 m SSÖ omskeppet bildar 8 älvkvarnar, varav fem är 3.5-5 cm diam, en radi botten på en vattenränna.Ristningen är belägen på 8-10 graders NÖ-sluttande slät häll.Detaljer ej kollade vid revideringen 1991.18 m SÖ om nr 1 och 9 m SÖ om SV hörnet av ladugård är2) Hällristning, 3,3x1.4 m (Ö-V), bestående av 1 skepp och 9älvkvarnar.Skeppet är 70 cm l av enkellinetyp.Älvkvarnarna är 3-5 cm diam och 0.5 cm dj.Ristningen är belägen på 16 graders NÖ-sluttande skrovlig häll,vilken är belamrad med granitblock.Drygt 1 m ovanför ristningen, inom ett närmast rektangulärtområde, 0.2x0.12 m, är en modern huggning. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Näsinge socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gammal tomtmark (gårdsplan)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m VSV om V långsidan av ladugård."
Vill du se flera runstenar i Näsinge socken eller Strömstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.018269
Longitud: 11.31825
Lämnings-ID: L1969:8457
Riksantikvarieämbetets ID: Näsinge 102:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Näsinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:8457