Hällristning L1969:8160 i Näsinge
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3.4x2 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 17 skepp, 10människor, 2 djur, 1 fyrekrigt hjul, 2 runda uthuggningar, 1krumelur, 2 streck och 28 älvkvarnar.Skeppen är 24-70 cm l, varav 8 enkellinjiga, 7 dubbellinjiga, avvilka tre har spant, och 2 helt uthuggna. Sex skepp ärobemannade och av de övriga skeppen är sju bemannade medbemanningsstreck, fyra med människofigurer, ett med en hjortsamt ett med ett brudpar (?).Människofigurerna är 14-26 cm h. Tre är fristående varav två ilöpställning.Djurfigurerna är 15-27 cm l, en hund och en hjort.Det fyekriga hjulet är 7 cm diam.De runda uthuggningarna är 11-15 cm diam. De kan vara senarehuggning.Krumeluren är 20x30 cm och verkar symetrisk.Strecken är 6-9 cm l.Älvkvarnarna är 2-8 cm diam och 0.1-1.2 cm dj och spridda. Två ärsammanbundna och sju är betydligt större än de övriga.På hällen finns fem avflagningar.Ristningen är belägen på ca 8-12 graders ÖNÖ- och ÖSÖ-sluttandeslät häll.Foton i inventeringshandlingarnaBesökt vid revidering 1991 men detaljer ej kollade. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Näsinge socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark (gårdsplan)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1.6 m SÖ om lagerbod, 45 m SÖ om stentrappa sam 8 m VNV om Vlångsida av ladugård."
Vill du se flera runstenar i Näsinge socken eller Strömstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.020294
Longitud: 11.317041
Lämnings-ID: L1969:8160
Riksantikvarieämbetets ID: Näsinge 101:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Näsinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:8160