Hällristning L1969:3816 i Lommeland 🇬🇧
Foto av Hällristning L1969:3816 i Lommeland
Foto av Hällristning L1969:3816 i Lommeland
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lommeland socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.053187
Longitud: 11.341983
Lämnings-ID: L1969:3816
Riksantikvarieämbetets ID: Lommeland 56:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Lommeland
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/d6ae60b0-d979-44ed-80ce-a0baeccd09c0