Hällristning L1969:3706 i Hogdal 🇬🇧
Foto av Hällristning L1969:3706 i Hogdal
Foto av Hällristning L1969:3706 i Hogdal
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Älvkvarnsförekomst, 1.2x0.2 m (NÖ-SV), bestående av 8älvkvarnar Dessa är 4-7 cm diam och 0.2-1.5 cm dj.4 m N om nr 1 är2) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn. Den är 5 cm diamoch 1 cm dj.3 m NNÖ om nr 1 är3) Älvkvarnsförekomst, besående av 1 älvkvarn. Den är 4.5 cmdiam och 0.3 cm dj.2 m SÖ om nr 1 är4) Hällristning, bestående av 1 skepp. Det är 147 cm l med heltuthugget skrov och bemanningsstreck.Nr 1-3 belägna på plan hylla på SÖ-sluttande häll och nr 4 påhällens SÖ-sluttning.Skiss över nr 4 i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hogdal socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ-sluttande häll. Tomtmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m Ö om NÖ hörnet av mindre ekonomibyggnad och 3.5 m N om NVhörnet av ladugårdsutbyggnad."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.00744
Longitud: 11.178071
Lämnings-ID: L1969:3706
Riksantikvarieämbetets ID: Hogdal 226:4
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Hogdal
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/eb10bb76-2072-473a-8d95-acb476f3cac4