Hällristning L1969:3642 i Hogdal
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 2.6x0.8 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp, 4människofigurer, 2 obestämbara figurer, 4 fragment och 1älvkvarn.Skeppen är 39-70 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck.Människofigurerna är 12 -26 m l. Två av dem står i skepp och tvåär parställda.De obestämbara figurerna är 16-24x12-15 cm.Fragmenten är 5-8 cm l .Älvkvarnen är 3 cm diam och 0.5 cm dj.Ristningen är belägen på brant SÖ-sluttande häll.25 m NNÖ om nr 1 är2) Hällristning, 2x1.7 m (NV-SÖ), bestående av 2 skepp, 7människofigurer, 1 fågelfigur, 1 obestämbar figur, 1 fragmentoch 8 älvkvarnar.Skeppen är 26-143 cm l, av enkellinjetyp. Det långa skeppet är enfördjupad isrepa.Människofigurerna är 17-68 cm l, varav två är spjutbärare.Fågelfiguren är 32 cm l.Den obestämbara figuren är 13x7 cm.Fragmentet är 8 cm l.Älvkvarnarna är 2 cm diam och 0.5 cm dj.Ristningen är belägen på S-sluttande häll.Skiss i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hogdal socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Nr 1 är i SÖ-sluttning och nr 2 på kant av bäckravin. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m NNV om åkerkant från en punkt 31 m Ö om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Hogdal socken eller Strömstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.023283
Longitud: 11.183334
Lämnings-ID: L1969:3642
Riksantikvarieämbetets ID: Hogdal 244:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Hogdal
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:3642