Hällristning L1969:3575 i Hogdal 🇬🇧
Foto av Hällristning L1969:3575 i Hogdal
Foto av Hällristning L1969:3575 i Hogdal
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, bestående av 2 skepp. Ett av skeppen är 80 cm l,enkellinjigt med 18 bemanningsstreck. Ristningen är starktvittrad.Belägen på 20 graders ÖSÖ-sluttande skrovlig häll i åkermark. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hogdal socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SSÖ delen av bergholme i åkermark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m NÖ om SV spetsen av åkerholme och 7 m VNV om åkerkant."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.015937
Longitud: 11.175215
Lämnings-ID: L1969:3575
Riksantikvarieämbetets ID: Hogdal 231:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Hogdal
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/6c44e3e3-4da3-4ae2-8309-1ff0185a732f