Hällristning L1969:3572 i Hogdal 🇬🇧
Foto av Hällristning L1969:3572 i Hogdal
Foto av Hällristning L1969:3572 i Hogdal
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 90x45 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, 2människofigurer, 2 älvkvarnar samt några streck.Skeppet är 45 cm l och helt uthugget.Människofigurerna är 24-32 cm. Den nedre och mindre "springer"samt har armarna sträckta utåt, varav den främre vänstra armenslutar i en rund uthuggning och den bakre högra med etthammarliknande föremål.Älvkvarnarna är 2.5-4 cm diam och 0.1-0.2 cm dj.Grund vittrad huggning. Ristningen är belägen på 20 gradersNV-sluttande häll.40 m SÖ om nr 1 är2) Älvkvarnsförekomst, 1.2-0.4 m (NÖ-SV), bestående av 8älvkvarnar. Dessa är 3-4 cm diam och 0.5 cm dj. Belägen påhällavsats mot SÖ.Skiss och foton inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hogdal socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Nr 1 är på tomtmark (gårdsmark med stenknallar). Nr 2 är på kantav åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1 är 4 m ÖSÖ om nedlagd markväg och 21 m S om SV hörnet avekonomibyggnad. Nr 2 är omedelbart SÖ om körväg och 4 m VSV omelledning."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.059445
Longitud: 11.208888
Lämnings-ID: L1969:3572
Riksantikvarieämbetets ID: Hogdal 209:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Hogdal
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/5d3e395a-8e91-43ad-a148-e9d576bf72a5