Hällristning L1969:3571 i Hogdal 🇬🇧
Foto av Hällristning L1969:3571 i Hogdal
Foto av Hällristning L1969:3571 i Hogdal
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,7x1,6 m (NNÖ-SSV) bestående av 9 skeppsfigurer, 5 människofigurer, 2 fyrfotadjur, några streck och 10 älvkvarnar. Skeppen är 35-75 cm l, samtliga helt uthuggna och sju med bemanningsstreck.Två av människofigurerna, på ristningsytans övre del är 29 respektive 46 cm l. Båda är i löpställning i riktning mot varandra, med bakre benet upplyftat och näsan utformad som en fågelnäbb, s.k. näbbhuvud. Skadade vid bålen genom vittring. De övriga människofigurerna är 25-32 cm l. Fyrfotadjuren är 16 respektive 24 cm l. De spridda älvkvarnarna är 2.5-5 cm diam och 0.1-0.3 cm dj. Ristningen är belägen på ÖSÖ-sluttande slät men vittrad vattenöversilad bergyta, strax ovanför bergets brytning mot SÖ."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hogdal socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kant av skogsmark. Numera intill stort köpcentrum."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 37 m VNV om åkerkant och 6 m SV om SV vinkelräta hörnet av igenväxande åker, samt SÖ om en på bergkant upplagd stenmur (NÖ-SV)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.065051
Longitud: 11.20324
Lämnings-ID: L1969:3571
Riksantikvarieämbetets ID: Hogdal 205:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Hogdal
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/cd12c723-63f2-4e1c-bdc9-a9dadfc0dfc2