Hällristning L1969:3330 i Hogdal 🇬🇧
Foto av Hällristning L1969:3330 i Hogdal
Foto av Hällristning L1969:3330 i Hogdal
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0.2-0.1 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 människofigur.Den är 19 cm l.Belägen i SSÖ-sluttande häll.Skiss i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hogdal socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttning. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"24 m NÖ om åkerhörn och 6 m NNV om åkerkant."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.02273
Longitud: 11.188191
Lämnings-ID: L1969:3330
Riksantikvarieämbetets ID: Hogdal 246:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Hogdal
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/7937ed77-1b34-4e62-bd9f-838a1c76b1f1