Hällristning L1969:3262 i Hogdal
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 8,45x4 m (N-S), bestående av 10 skepp, 7människofigurer, 2 fotsulor, 1 öppen ring och 45 älvkvarnar.Skeppen är 46-234 cm l, varav tre är enkellinjiga och 2bamannade. De två större skeppen har väl formade spiralstävar.Människofigurerna är 33-46 cm, grunt huggna. Avmänniskofigurerna, som står i rad nedtill på hällen, är tvåförsedda med horn. Två av figurerna syns ofullständigt.Älvkvarnarna är 3-7.5 cm diam och 0.1-1.3 cm dj. Åtta avälvkvarnarna bildar en 45 cm l ..?( Kan ha varit flera), och tiobildar 2 stycken parallella rader med 5 i varje. I övrigtspridda.Ristningen är belägen på 5-25 grader SSÖ-sluttande mycketskrovlig häll.Foto i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hogdal socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark (blandskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"14 m NNV om vägskäl som överkorsar bäck. 5 m V om dike invid åker."
Vill du se flera runstenar i Hogdal socken eller Strömstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.056239
Longitud: 11.226982
Lämnings-ID: L1969:3262
Riksantikvarieämbetets ID: Hogdal 216:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Hogdal
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:3262