Hällristning L1969:3180 i Hogdal 🇬🇧
Foto av Hällristning L1969:3180 i Hogdal
Foto av Hällristning L1969:3180 i Hogdal
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2.1x1.3 m (NV-SÖ), bestående av 3 skepp, 1människofigur och 20 älvkvarnar.Skeppen är 52-105 cm l, varav det största är dubbeldäckat ochbemannat, hugget med grova linjer. Det minsta är enlinjigt medbemanningsstreck.Människofiguren är 32 cm, i adorantställning och med den störstaälvkvarnen över huvudet.Älvkvarnarna är 2.5-8 cm diam och 0.1-0.8 cm dj.Ristningen är belägen på 45 graders SV-sluttande vittrad mindrehäll.Foto i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hogdal socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mindre häll i nederkant av bergsparti."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m NÖ om utfartsväg, 17 m S om kraftledningsstolpe, och 4 m NVom ägogräns."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.00515
Longitud: 11.169317
Lämnings-ID: L1969:3180
Riksantikvarieämbetets ID: Hogdal 227:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Hogdal
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/fe91ca29-98e4-4305-bb10-48b7cf2bdeed