Hällristning L1969:3124 i Hogdal
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3.52x2.62 m (NÖ-SV), bestående av 10 skepp, 13människofigurer, 6 djurfigurer, 2 ringfigurer, 7 fragment, och16 älvkvarnar.Skeppen är 28-173 cm l, fyra är helt uthuggna medbemanningsstreck, två av dubbellinjetyp med spantstreck, varavett även med bemanningsstreck, samt fyra av enkellinjetyp medbemanningsstreck.Människofigurerna är 11-45 cm l. Sex av dem står i skepp. Denlängsta bär spjut, 82 cm l och svärdslida. Två voltfigurer ochen kvinnofigur?Djurfigurerna är 11-24 cm l.Av ringfigurerna är det en enkelring, 8 cm diam, och en uthuggenplatta med "handtag" 38 cm l.Fragmenten är 8-31 cm l.Älvkvarnarna är 3-5 cm diam och 0.5 cm dj.Skiss och foto i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hogdal socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark (barrskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"14 m SSÖ om brukningsväg. 28 m SV om svagt vägknä där bäck skärvägen."
Vill du se flera runstenar i Hogdal socken eller Strömstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.012182
Longitud: 11.181104
Lämnings-ID: L1969:3124
Riksantikvarieämbetets ID: Hogdal 212:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Hogdal
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:3124