Hällristning L1969:3110 i Hogdal 🇬🇧
Foto av Hällristning L1969:3110 i Hogdal
Foto av Hällristning L1969:3110 i Hogdal
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1.1x 0.4 m (N-S), bestående av 1 skepp och 1människofigur. Skeppet är 64 cm l och av enkellinjetyp.Människofiguren är 26 cm l och dansartyp.Hällristningen är belägen på N delen av låg hällrygg.Skiss i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hogdal socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Impediment i åkermark."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.025238
Longitud: 11.201805
Lämnings-ID: L1969:3110
Riksantikvarieämbetets ID: Hogdal 199:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Hogdal
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/f4cfba51-b686-4006-86a0-e0a146b826a7