Hällristning L1969:3101 i Hogdal
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 1.4x1.25 m (NÖ-SV), bestående av 3 skepp, 1människofigurer och 7 älvkvarnar.Skeppen är 17-53 cm l. Två är enkellinjiga och det i storlekmellersta skeppet är dubbellinjigt med sju bemanningsstreck.Alla är bemannade.Människofiguren är 21 cm.Älvkvarnarna är 2-4.5 cm diam och 0.1-0.3 cm dj.Inga överhuggningar. Samtliga figurer är grunt huggna. Ristningentill större delen framgrävd vid inventeringen. Ett stortstenblock låg vid finnandet på det mellersta skeppet.Ristningen är belägen på 10 graders NÖ-sluttande häll.40 m VSV om nr 1 är2) Älvkvarnsförekomst, 0.2-0.1 m (NNV-SSÖ), bestående av 2älvkvarnar. Dessa är 3 cm diam och 0.5 cm dj. Belägna påSV-sluttande hällsvacka.Foto i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hogdal socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hagmark (enbuskar)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1 är 17 m NV om åkerhörn och 35 m SVom åkerhörn vidutfartsväg. Nr 2 är 16 m VSV om elledning."
Vill du se flera runstenar i Hogdal socken eller Strömstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.062034
Longitud: 11.208861
Lämnings-ID: L1969:3101
Riksantikvarieämbetets ID: Hogdal 217:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Hogdal
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:3101