Hällristning L1969:2988 i Hogdal
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1x0.4 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 skepp, 4djurfigurer, 3 fragment och 2 älvkvarnar.Skeppet är 89 cm l och av enkellinjetyp.Djurfigurerna är 11-27 cm l.Fragmenten är 5-23 cm l.Älvkvarnarna är 3 cm diam och 0.5 cm dj.Ristningen belägen på den plana ovansidan av SÖ-sluttande häll.Skiss i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hogdal socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m NNV om brukningsväg på en punkt 44 m ÖNÖ om vägkrök."
Vill du se flera runstenar i Hogdal socken eller Strömstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.053604
Longitud: 11.20741
Lämnings-ID: L1969:2988
Riksantikvarieämbetets ID: Hogdal 248:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Hogdal
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:2988