Hällristning L1969:2914 i Hogdal
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2x1.35 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp, och minst17 älvkvarnar.Skeppen är 52-115 cm l, det mindre enlinjigt och det störredubbellinjigt. Mycket grunt huggna och vittrade.Älvkvarnarna är 3-5 cm diam och 0.2-0.5 cm dj.Ristningen är belägen på 20 graders SSÖ-sluttande mycketskrovlig häll. Ovanför hällen en mycket djup horisontal sprickavaröver berget blir brantare. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hogdal socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Häll i nederkant av bergparti."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m N om landsväg från en punkt 110 m Ö om avtagsväg."
Vill du se flera runstenar i Hogdal socken eller Strömstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.00757
Longitud: 11.163166
Lämnings-ID: L1969:2914
Riksantikvarieämbetets ID: Hogdal 229:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Hogdal
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:2914