Hällristning L1969:2911 i Hogdal
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1.8x0.8 m (NNÖ-SSV), bestående av 3 skepp, 1fotsula, 2 fragmentariska figurer och 3 älvkvarnar.Skeppen är 49-81 cm l. Ett är av dubbellinjetyp medbemanningsstreck, ett är helt uthugget med bemanningsstreck ochett är av enkellinjetyp.Fotsulan är 26x14 cm och konturhuggen.Fragmenten är 11-19 cm l.Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0.5-1 cm dj.Ristningen är belägen på en 5-15 graders NV-sluttande delvisvittrad hällyta ovanför ett 2 m högt stup.Skiss i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hogdal socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m Ö om Ö hörnet av mangård och 2 m SÖ om utfartsväg."
Vill du se flera runstenar i Hogdal socken eller Strömstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.05367
Longitud: 11.217674
Lämnings-ID: L1969:2911
Riksantikvarieämbetets ID: Hogdal 220:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Hogdal
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:2911