Hällristning L1969:2852 i Hogdal 🇬🇧
Foto av Hällristning L1969:2852 i Hogdal
Foto av Hällristning L1969:2852 i Hogdal
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,4x1m (ÖNÖ-VSV), bestående av 4 människofigureroch 2 älvkvarnar.Människofigurerna är 27-55 cm l.Älvkvarnarna är 4 cm diam och 0.5 cm dj.Ristningen belägen på brant sluttande häll.Skiss i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hogdal socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"I underkant av bergsparti."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m SSÖ om brukningsväg."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.01202
Longitud: 11.179873
Lämnings-ID: L1969:2852
Riksantikvarieämbetets ID: Hogdal 213:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Hogdal
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/c39452d1-73bf-436d-8fa0-876734007f2d