Hällristning L1969:2762 i Hogdal 🇬🇧
Foto av Hällristning L1969:2762 i Hogdal
Foto av Hällristning L1969:2762 i Hogdal
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn. Den är 4,5 cmdiam och 0.6 cm dj.10 m NV om nr 1, på annan åkerholme, är2) Hällristning, 0.64-0.28 m (N-S), bestående av 1 människofiguroch 2 älvkvarnar. Människofiguren är 30 cm l, grunt huggen ochdelvis otydlig.Älvkvarnarna är 4-5 cm diam och 0.1-0.6 cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hogdal socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Nr 1 är på toppen av berg i dagen och nr 2 på V-sluttning avliten bergholme. Åkerholmar."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1 är 10 m SSÖ om kraftledningsstolpe. Nr 2 är 2 m V omkraftledningsstolpe."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.064321
Longitud: 11.212846
Lämnings-ID: L1969:2762
Riksantikvarieämbetets ID: Hogdal 224:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Hogdal
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/bdd5f3a8-f4e1-475a-a0f7-b725407b2cd7