Hällristning L1969:2713 i Hogdal 🇬🇧
Foto av Hällristning L1969:2713 i Hogdal
Foto av Hällristning L1969:2713 i Hogdal
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, bestående av 1 skepp. Det är 87 cm l (NNV-SSÖ)och dubbellinjigt. Beläget på vattenöversilat ställe och på något lägre nivå än nr 1.Foton i inventeringshandlingarna. Anmälan med tillägg i beskrivningen i samband med dokumentation av Vitlycke museum. Hällristning, 1,75x1,05 m (Ö-V) bestående av 2 skeppsfigurer och 1 böjd linje. Skeppsfigurerna är 82-97 cm långa. Skeppen är konturhuggna och det ena har bemanningsstreck (4 st). Den böjda linjen är 16 cm lång."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hogdal socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kant av skogsmark och numera intill köpcentrum."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2,1 m Ö om RAÄ nr 205:1 och ca 37 m VNV om åkerkant och 6 m SV om SV vinkelräta hörnet avigenväxande åker, samt SÖ om en på bergkant upplagd stenmur(NÖ-SV)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.064943
Longitud: 11.203374
Lämnings-ID: L1969:2713
Riksantikvarieämbetets ID: Hogdal 205:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Hogdal
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/31dbe656-2781-482e-b495-b41031082680