Hällristning L1969:2698 i Hogdal 🇬🇧
Foto av Hällristning L1969:2698 i Hogdal
Foto av Hällristning L1969:2698 i Hogdal
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 1.3x0.7 m (NNÖ-SSV), bestående av 2människofigurer, 5 djurfigurer, 3 fragmentariska figurer och 1älvkvarn.Människofigurerna är 26-35 cm l med helt uthuggen kropp ochsvärdskida. En är spjutbärare.Djurfigurerna är 16-41 cm l, alla med uthuggen kropp. Två av demär fyrbenta.Fragmenten är 10-27 cm l.Älvkvarnen är 4 cm diam och 1 cm dj.Hällristningen är belägen på liten NÖ-sluttande hällrygg.9 m VSV om nr 1 är2) Älvkvarnsförekomst, 0.2-0.1 m (N-S), bestående av 2älvkvarnar. Dessa är 4-6 cm diam och 0.5-1.5 cm dj. Belägna påtoppen av NÖ-sluttande häll.20 m SSÖ om nr 1 och 5 m SV om åkerkant är3) Hällristning, 1.1x0.8 m (NNÖ-SSV), bestående av 3 korsfigurer.Dessa är 19-32x18-21 cm. Belägna på NNÖ-sluttande häll.Skiss i inventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hogdal socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kant av åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m SSÖ om infartsväg och 2 m V om åkerkant."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.048814
Longitud: 11.220399
Lämnings-ID: L1969:2698
Riksantikvarieämbetets ID: Hogdal 200:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Hogdal
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/20db7cde-36fc-4b1d-aebc-c610a1ba542e