Hällristning L1969:2693 i Hogdal
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4.3x0.8 m (NÖ-SV), bestående av 3 skepp, 3 människofigurer, 1 ringfigur, 1 fragment och 4 älvkvarnar. Skeppen är 24-65 cm l, varav två är helt uthuggna och ett är av enkel linjetyp. Människofigurerna är 17-22 cm l och stående i ett av skeppen. Ringfigurerna är 19 cm diam. Fragmentet är 19 cm l. Älvkvarnarna är 4-6 cm diam och 0.5 cm dj. Ristningen är belägen på Ö-sluttande hällyta. Skiss i inventeringshandlingarna. Anmälan; Ändring ny beskrivning i samband med dokumentation av Vitlycke museum, 2003. Hällristning 7,8 x 1,7 m (NÖ-SV) bestående av 4 skeppsfigurer, 3 människofigurer, 2 cirkelfigurer, 2 obestämbara figurer och 10 älvkvarnar. Skeppsfigurerna är 17-67 cm långa, varav två är enkellinjiga, en är dubbellinjig och en är helt uthuggen. Ett av skeppen har fyra bemanningsstreck. Det uthuggna skeppet har tre människofigurer ombord, två av dem har spjut elle paddlar i händerna. Människofigurerna är 18-23 cm långa med uthuhhen kropp (ombord på skepp). Cirkelfigurerna/ ringfigurerna är 13-19 cm diam. De obestämbara figurerna är 11-28 cm långa. Älvkvarnarna är 2,5-6 cm diam och 0,1-1 cm djupa. Det dubbellinjiga skeppet (67 cm) har huggits in i en naturlig vittringszon och har därför tidigare uppfattats som helt uthuggen."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hogdal socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m VSV om åkerhörn och 6 m NNÖ om kraftledningsstolpe. "
Vill du se flera runstenar i Hogdal socken eller Strömstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.064111
Longitud: 11.207186
Lämnings-ID: L1969:2693
Riksantikvarieämbetets ID: Hogdal 195:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Hogdal
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:2693