Hällristning L1968:6993 i Skee
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,60x2,70 m (NÖ-SV), bestående av 2 hällristningsytor (A & B), med tillsammans 13 skepp, 30 människofigurer, 4 fragment och 6 skålgropar. Hällristningsyta A, 2,70x1,80 (NV-SÖ), bestående av 12 skepp, 27 människofigurer och 1 skålgrop. Skeppen är 33-120 cm l, varav 1 av enkellinjetyp utan bemanning; 11 av dubbellinjetyp, därav 2 med spant, 1 med sneda streck i skrovet, 3 med bemanningsstreck, 4 med knäsittande människor där flera har paddlar eller andra redskap i händerna, 2 av de sistnämnda med styråror. Människofigurerna är 13-33 cm l, knäsittande på skeppen. Skålgropen är 3 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på NÖ-sluttande, grovkorning, vittrad häll. 2,25 m SV om yta A är: Hällristningsyta B, 1,40x0,90 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp, 3 människofigurer, 4 fragment och 5 skålgropar. Skeppet är 87 cm l, dubbellinjetyp, med en knäböjande adorant, fragmentariskt utan stävar. Människofigurerna är 16-56 cm l, den kortare knäböjande på skepp, med lyfta armar. De två andra med vader, svär, fallos, horn, bälte och hammarliknande redskap i ena handen, står vända mot varandra, sammanbundna med en linje, 48 cm lång. Fragmenten är 9-21 cm l. Skålgroparna är 3-5 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Belägen på svagt NÖ-sluttande, slät granithäll, bara lätt vittrad, men med exfoliationsskador i, över och under ristningsytan. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation år 2018 utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar. (Dnr: RAÄ-2018-3427) För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skee socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Yta B är 4 m NNÖ om en jättegryta, 1,1 m diam och 0,7 m dj."
Vill du se flera runstenar i Skee socken eller Strömstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.956492
Longitud: 11.257438
Lämnings-ID: L1968:6993
Riksantikvarieämbetets ID: Skee 620:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Skee
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:6993