Hällristning L1968:6728 i Skee
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,15x0,60 m (N-S), bestående av 3 skepp, 3 djurliknande figurer och 2 fragment. Skeppen är 39-65 cm l, med helt uthuggna skrov, varav 2 med bemanningsstreck. De djurliknande figurerna är 16-19 cm l, likformade. Fragmenten är 9-12 cm l. De djurliknande figurerna och fragmenten är samlade i en grupp ovanför skeppen. Belägen på närmats plant, mycket svagt VSV-sluttande häll. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2017. (Dnr: RAÄ-2018-21) Äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skee socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"0,50 m Ö om stup, ca 1,5 m h. "
Vill du se flera runstenar i Skee socken eller Strömstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.861536
Longitud: 11.319718
Lämnings-ID: L1968:6728
Riksantikvarieämbetets ID: Skee 1504:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Skee
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:6728