Hällristning L1968:6576 i Skee 🇬🇧
Foto av Hällristning L1968:6576 i Skee
Foto av Hällristning L1968:6576 i Skee
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, bestående av 2 hällristningsytor (A & B). Hällristningsyta A, 9,1x5 m (NÖ-SV), bestående av 43 skepp, 3 rader med bemanningsstreck, 9 människofigurer, 1 benpar, 7 djurfigurer, 1 vagnsfigur, 5 cirkelfigurer, 13 linjer och fragment, samt 31 skålgropar. Skeppen är 18-103 cm l, bestående av skepp av enkellinjetyp med och utan bemanningsstreck, skepp med helt uthugget skrov med bemanningsstreck, samt skepp av dubbellinjetyp med och utan spant och bemanningsstreck. Flera av skeppen grunt huggna och fragmentariska. De två största och djupast huggna skeppen är tydligt omhuggna. Det största har ursprungligen haft naturalistiskt utformad bemanning med paddelliknande redskap i händerna. Det andra skeppet med "hästman" på stävarna. Det är cirkelfigurer ovanför båda skeppen. Raderna med bemanningsstreck är 16-26 cm l, med 5-10 streck i varje rad. Människofigurerna är 12-42 cm l, varav 1 med helt uthuggen kropp och lyfta armar; 1 är kusk på en vagn; 5 har helt uthuggna kroppar och är i det största skeppet, tre av dessa har paddelliknande redskap i händerna; 2 med utsträckta armar, utan ben, stående i vars ett skepp. Benparet är 21 cm l, sitter ihop i överdelen, med tydliga vader. Djurfigurerna är 14-42 cm l, varav 2 faliska hästar med mage drar en vagn; 2 falska hjortar som står ovan varandra; 1 fallisk häst med mage och linje från huvud och rygg; samt 2 hjortar, varav en utan framben. Vagnsfiguren är 64 cm l, tvåhjulig, med vagnskorg, dras av två hästar och det är en kusk på vagnen. Cirkelfigurerna är 8-15 cm diam, varav 1 hjulkors; 1 bestående av två koncentriska cirklar; 1 cirkel med mittpunkt; och 2 enkla cirklar. Linjerna och fragmenten är 9-55 cm l. Skålgroparna är 3-7 cm diam och 0,2-1,2 cm dj. Delvis mycket tunt och grunt inhuggna figurer. Belägen på brant, NV-sluttande granithäll, vattenöversilad. 2,55 m SÖ om yta A är: Hällristningsyta B, 1,05x0,80 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp, 1 krok och 3 skålgropar. Skeppen är av dubbellinjetyp utan bemanning, mycket tunt huggna. Kroken är 19 cm l, överhuggen det nedre skeppet. Skålgroparna är 3,5-4,5 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Belägen på en slät, vattenöversilad, NV-sluttande granithäll. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation år 2018 utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar. (Dnr: RAÄ-2018-3415) För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skee socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m SÖ om öppning i stengärdesgård (NÖ-SV)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.950822
Longitud: 11.27759
Lämnings-ID: L1968:6576
Riksantikvarieämbetets ID: Skee 621:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Skee
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/f1b0b089-72c0-41bd-a351-b5dbd2446373