Hällristning L1968:6562 i Skee
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 6,40x6,0 m (NÖ-SV), bestående av 25 skepp, 52 människofigurer, 32 djurfigurer, 1 fågelfigur, 3 stötte spjut, ca 32 linjer och fragment, samt 28 skålgropar. Skeppen är 10-94 cm l, varav 7 av enkellinjetyp med och utan bemanningsstreck, därav ett med djur på; 18 av dubbellinjetyp med och utan spant och bemanningsstreck, därav 1 med djur på och ett med en människofigur på. Människofigurerna är 15-102 cm l, både konturhuggna och helt uthuggna kroppar, en del med ringkroppar, andra med fyrkantiga kroppar, många har näsor, vader och svärd. Flera människofigurer står i rader. I NÖ delen är en ansamling med 15 människofigurer, varav de flesta med runda kroppar, där den största i mitten med ett spjut lyft över huvudet. En människofigur i SÖ med näsa, fallos och scrotum, sticker ett spjut (eller pil?) i ryggen på en hjort. Några av människofigurerna är fragmentariska. Djurfigurerna är 11-35 cm l, med två eller fyra ben, hunddjur, hästar, hjortar med horn samt ej artbestämda. Fågeln är 12 cm l, svanliknande. De tre större spjuten är 50-90 cm l, ligger vågrätt på hällen, varav ett hålls av den största människofiguren. Linjerna och fragmenten är 8-51 cm l. Skålgroparna är 2,5-5,5 cm diam och 0,2-0,7 cm dj. Belägen på svagt SÖ-sluttande, buktande, slät häll. SÖ delen närmast plan. Mycket exfoliationsskador över hela ytan. Vittrad i NÖ delen. Vattenöversilad. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation år 2018 utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar. (Dnr: RAÄ-2018-3427) För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skee socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark. "
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m NV om gammal, övergiven körväg. Ca 12 m V om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Skee socken eller Strömstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.928988
Longitud: 11.339313
Lämnings-ID: L1968:6562
Riksantikvarieämbetets ID: Skee 608:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Skee
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:6562