Hällristning L1968:6461 i Skee 🇬🇧
Foto av Hällristning L1968:6461 i Skee
Foto av Hällristning L1968:6461 i Skee
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 9,70x2,15 m (N-S), bestående av 2 hällristningsytor (A & B), med tillsammans 4 skepp, 1 komplicerad cirkelfigur och 49 skålgropar. Hällristningsyta (A), 7,10x2,15 m (N-S), bestående av 4 skepp, 1 komplicerad cirkelfigur och 48 skålgropar. Skeppen är 34-340 cm l, dubbellinjetyp, varav 3 med bemanningsstreck, det 4:e och minsta fragmentariskt. De två största skeppen, 154 resp. 340 cm l, är mycket djupt huggna, med kraftigt inåtböjda stävar och stora konturhuggna roder, det största skeppet även med tre spantstreck. Linjerna på dessa två skepp är upp till 6 cm br och 1,2 cm dj. Den komplicerade cirkelfiguren är 65 cm h och 60 cm br, består av 6 koncentriska halvcirklar med ett lodrätt streck igenom figuren. Skålgroparna är 4-8 cm diam och 0,3-1 cm dj. Belägen på mycket vittrad, kraftigt V-sluttande häll, bäst bevarad i nederkant där de mindre och grundare figurerna är bevarade. Har troligen funnits fler tunna figurer på den vittrade hällen, flera vittrade linjer anas. 2,65 m SSÖ om yta (A) är: Hällristningsyta (B), bestående av 1 skålgrop, 4,5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på V-sluttande, mycket vittrat berg. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2017. (Dnr: RAÄ-2018-12) Äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skee socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.855653
Longitud: 11.321465
Lämnings-ID: L1968:6461
Riksantikvarieämbetets ID: Skee 1505:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Skee
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/2a5ed355-5975-4757-a52a-51a70edefd16