Hällristning L1968:6308 i Skee
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,30x0,95 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp, 1 djurfigur, 2 obestämbara figurer och 3 skålgropar. Skeppen är 45-53 cm l, 1 av enkellinjetyp utan bemanning, med höga serpentinformade stävar, 1 med helt uthugget skrov med bemanningsstreck. Djurfiguren är 28 cm l, med helt uthuggen kropp och öron. De obestämbara figurerna är 4-16 cm l. Skålgroparna är 2,5-3,5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen på V-sluttande häll. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2017. (Dnr: RAÄ-2018-21) Äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skee socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2,66 m S om Raä nr 1504:1. 0,1 m Ö om hällkant. "
Vill du se flera runstenar i Skee socken eller Strömstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.861461
Longitud: 11.319778
Lämnings-ID: L1968:6308
Riksantikvarieämbetets ID: Skee 1504:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Skee
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:6308