Hällristning L1968:6159 i Skee
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 8,40x2,70 m (NÖ-SV), bestående av 4 skepp, 1 människofigur, 1 uthuggen skiva, 1 fragment och 5 skålgropar. Skeppen är 25-55 cm l, 2 av dubbellinjetyp och utan bemanning, 2 av enkellinjetyp och med bemanningsstreck. Människofiguren är 66 cm l, med fallos, vader och lyfta armar. Armarna och benens vader mycket djupt huggna. Den uthuggna skivan är 13 cm diam. Fragmentet är 21 cm l. Skålgroparna är 3,5-7,5 cm diam och 0,5-1 cm dj. På hällens NÖ del är sentida ristningar, Oskar + Oskar + Johan i skrivstil, av upp till 10 cm höga bokstäver. Belägen på svagt NNV-sluttande häll. Hällen är mycket vittrad och sliten, ligger på en gammal gårdsplan. Linjer och fragment anas på hällen, sannolikt har det funnits fler figurer på hällen. Flera borrhål finns på hällen. Mitt på hällen är ett betongfundament, 40x30 cm stort. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation år 2018, utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar. (Dnr: RAÄ-2018-3415) För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skee socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Vill du se flera runstenar i Skee socken eller Strömstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.925076
Longitud: 11.28572
Lämnings-ID: L1968:6159
Riksantikvarieämbetets ID: Skee 607:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Skee
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:6159