Hällristning L1968:6141 i Skee
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 6,4x5,0 m (NÖ-SV), bestående av 23 skepp, 2 djurfigurer, 9 linjer och fragment samt 112 skålgropar. Skeppen är 23-103 cm l, enkellinjetyp, varav 17 med bemanningsstreck och 12 med spiralstävar. Flera är fragmentariska. Djurfigurerna är 16-29 cm l. Linjerna och fragmenten är 6-36 cm l. Skålgroparna är 3-13 cm diam och 0,5-2,5 cm dj, varav tre är sammanbundna med korta rännor. Belägen på svagt NV-sluttande, mycket sliten häll, ligger i gammal, nu övergiven väg. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation år 2018 utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar. (Dnr: RAÄ-2018-3427) För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skee socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Omedelbart SÖ om stenmur. "
Vill du se flera runstenar i Skee socken eller Strömstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.926451
Longitud: 11.287738
Lämnings-ID: L1968:6141
Riksantikvarieämbetets ID: Skee 606:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Skee
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:6141