Hällristning L1968:6102 i Skee 🇬🇧
Foto av Hällristning L1968:6102 i Skee
Foto av Hällristning L1968:6102 i Skee
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,65x2,20 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 skepp, 2 människofigurer, 2 hjulkors, 2 större komplicerade figurer, 4 linjer och fragment, samt 21 skålgropar. Skeppet är 34 cm l, enkellinjetyp med bemanningsstreck. Människofigurerna är 16-24 cm l, varav en som är fragmentarisk, hållervi de två hjulkorsen; den andra människofiguren är mycket tunt huggen. Hjulkorsen är 48 cm diam, 4-ekriga, skadade. De två större komplicerade figurerna är 45x25 cm st resp. 30x18 cm st, i den förra ingår en handliknande figur, i den senare ingår en ormliknande figur. Linjerna och fragmenten är 7-18 cm l. Skålgroparna är 2-5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen på svagt V-sluttande häll, delvis mycket skadad, exfoliationer, orsakade av sprängning, i övrigt mycket slät yta. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2017. (Dnr: RAÄ-2018-12) Äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skee socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m Ö om åkerkant. Omedelbart N om sprängkant. "
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.860208
Longitud: 11.320916
Lämnings-ID: L1968:6102
Riksantikvarieämbetets ID: Skee 1503:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Skee
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/90c57b32-d178-47fd-b7c7-9310245db01b