Hällristning L1968:6006 i Skee
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,1x2,6 m (NV-SÖ), bestående av 11 skepp, 1 cirkel och 81 skålgropar. Skeppen är 40-92 cm l, 10 av dubbellinjetyp och 1 med helt uthugget skrov, 9 med bemanningsstreck, varav i med lurblåsare. Inåtvända stävar. Flertalet har markerat spetsovalt roder. Skeppen vänder åt olika riktningar. Flera fragmentariska. Cirkelfiguren är 22x20 cm st. Skålgroparna är 3-6 cm diam och 0,3-1 cm dj, varav flera ligger i klungor på hällen. Belägen på plan, något buktande, skrovlig, vittrad och sliten häll. Centralt på ristningsytan är en större eldskada. Skålgroparna som enligt uppgift ska finnas 2,5 m SV om ristningen har inte kunnat hittats, trots att en större yta avtorvats. Ungefär på angivet läge finns små, ovala, av inlandsisen slipade gropar, vilket möjligen kan vara de som avses. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2017. (Dnr: RAÄ-2018-21) Äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skee socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Häll i hällmarksområde, inom gårdsområde. "
Vill du se flera runstenar i Skee socken eller Strömstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.864361
Longitud: 11.321997
Lämnings-ID: L1968:6006
Riksantikvarieämbetets ID: Skee 605:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Skee
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:6006