Hällristning L1968:5966 i Skee
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,0x1,5 m (NÖ-SV), bestående av 3 skepp, 1 människofigur, 1 cirkelfigur, 3 fragment och 83 fristående skålgropar. Skeppen är 47-85 cm l, dubbellinjetyp. Människofiguren är 45 cm l, med 3 koncentriska cirklar runt 1 skålgrop som kropp, 30 cm diam. Cirklarna djupt huggna. Cirkelfiguren är 14 cm diam, bestående av 1 cirkel runt 1 skålgrop, med "huvud" och "arm", tillsammans 19 cm l. Påbörjad människofigur? Fragmenten är 7-13 cm l, varav en möjligen en torso. Av de fristående skålgroparna är 77 runda, 2,5-7,5 cm diam och 0,2-2,0 cm dj, från en utgår en 6 cm l linje; 6 skålgropar är spetsovala, 5,5-11,5 cm l och 2,5-4 cm br. Belägen på brant SÖ-sluttande, kraftigt vittrad häll av finkornig, förskiffrad gnejs. På en del ställen på hällen är lösa "flak" av berget. En större, diagonalt gående spricka delar hällen i en övre och en nedre del. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2017. (Dnr: RAÄ-2018-31) Äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skee socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 60 m SSV om vägskäl mot Varp. 2 m SV om gammal markväg."
Vill du se flera runstenar i Skee socken eller Strömstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.90609
Longitud: 11.369669
Lämnings-ID: L1968:5966
Riksantikvarieämbetets ID: Skee 604:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Skee
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:5966