Hällristning L1968:5965 i Skee
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,34x0,40 m (NV-SÖ), bestående av 3 skepp, 3 linjer, och 6 skålgropar. Skeppen är 25-47 cm l, varav 2 av enkellinjetyp med bemanningsstreck; 1 av dubbellinjetyp med tre bemanningsstreck. Linjerna är 35-42 cm l, böjda. Skålgroparna är 3-4 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på brant NÖ-sluttande, vittrad och skrovlig häll. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2017. (Dnr: RAÄ-2018-12) Äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skee socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Vill du se flera runstenar i Skee socken eller Strömstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.859945
Longitud: 11.322718
Lämnings-ID: L1968:5965
Riksantikvarieämbetets ID: Skee 603:4
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Skee
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:5965