Hällristning L1968:5963 i Skee
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,65x1,65 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 skepp och 20 skålgropar. Skeppen är 55-116 cm l, varav 1 av enkellinjetyp utan bemanning, fragmentariskt; 1 av dubbellinjetyp med spant och bemanningsstreck. Vittringsskada mitt i skeppet och i stäven. Skålgroparna är 4-7 cm diam och 0,5-1,5 cm dj, varav 4 sammanbundna två och två med rännor, 10 cm l. Belägen på SSV-sluttande, mycket grovkornig och vittrad granithäll med avspjälkningar. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation år 2018 utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar. (Dnr: RAÄ-2018-3427) För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skee socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Vill du se flera runstenar i Skee socken eller Strömstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.95772
Longitud: 11.263381
Lämnings-ID: L1968:5963
Riksantikvarieämbetets ID: Skee 646:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Skee
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:5963