Hällristning L1968:5923 i Skee
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,15x2,74 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, 5 människofigurer, 4 djurfigurer, 2 cirkelfigurer, 4 linjer och fragment, samt 39 skålgropar. Skeppet är 80 cm l, enkellinjetyp med bemanningsstreck, belägen på hällens mycket vittrade SV-del. Har troligen varit människofigurer på skeppet, där de två skålgroparna ovan skeppet ingått i figurerna. Människofigurerna är 14-22 cm l, varav en saknar ben. Djurfigurerna är 26-35 cm l, hästar, 3 med två ben, 1 med fyra ben, fallos och öppen mun. Cirkelfigurerna är helt uthuggna, varav en är 18x17 cm, med en 9 cm l linje som utgår från cirkeln. Den andra är 60 cm l, bestående av bestående av en helhuggen cirkel, 22 cm diam, sammanbunden med en mindre ringfigur, 9 cm diam, sammanbundna med två parallella linjer, ca 30 cm l. Linjerna och fragmenten är 5-28 cm l. Skålgroparna, varav 2 på SV delen, är 3-7 cm diam och 0,3-0,7 cm dj. Belägen på svagt ÖSÖ-sluttande häll. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2017. (Dnr: RAÄ-2018-12) Äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skee socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gårdsplan"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m NV om NV-hörn av uthus. 3,12 m ÖSÖ om nedersta ensamma skålgropen på Raä nr 106:1. På berghällens nedre del. "
Vill du se flera runstenar i Skee socken eller Strömstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.859305
Longitud: 11.323441
Lämnings-ID: L1968:5923
Riksantikvarieämbetets ID: Skee 601:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Skee
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:5923