Hällristning L1968:5731 i Skee
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, helt bortsprängd. Enligt tidigare beskrivning ska en yta på ca 1x0,5 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 skeppslinje och 2 skålgropar plus diverse fragment av figurer, funnits kvar. Våren 2019 finns ett större fragment bevarat på Vitlycke museum och några mindre fragment på Bohusläns museum."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skee socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Vill du se flera runstenar i Skee socken eller Strömstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.968889
Longitud: 11.325623
Lämnings-ID: L1968:5731
Riksantikvarieämbetets ID: Skee 618:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Förstörd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Skee
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:5731