Hällristning L1968:5730 i Skee
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,3x1,3 m (NV-SÖ), bestående av 2 skepp, 4 djurfigurer, 1 cirkelfigur, 8 linjer och fragment, samt 4 skålgropar. Skeppen är 45 cm resp. 72 cm l, dubbellinjetyp med bemanningsstreck. Det större skeppets köllinje är under sen tid ihuggen med mejsel. Det mindre skeppet är mycket tunt hugget och fragmentariskt. Djurfigurerna är 15-24 cm l, med fyra ben. Två av djuren är hästar, med fallos, ställda mot varandra och sammanbundna i mulen. Cirkelfiguren är 11 cm diam och består av en cirkel huggen runt en mindre, helt uthuggen skiva. Från skivan utgår en linje. Linjerna och fragmenten är 6-29 cm st. De fem fragmenten överst på hällen har varit mer komplexa, men är mycket grunt huggna och hällen här ganska vittrad, så att det är svårt att exakt veta hur de sett ut. Eventuellt att ett av fragmenten är en djurfigur. Skålgroparna är 2,5-4 cm diam och 0,3-1 cm dj. Figurerna på hällen är över lag mycket tunt huggna. Belägen på mycket brant och mycket slät NÖ-sluttande häll. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2017. (Dnr: RAÄ-2018-27) Äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skee socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m SÖ om lite bäck. "
Vill du se flera runstenar i Skee socken eller Strömstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.926099
Longitud: 11.381959
Lämnings-ID: L1968:5730
Riksantikvarieämbetets ID: Skee 609:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Skee
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:5730