Hällristning L1968:5674 i Skee
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,7x1,0 m (N-S), bestående av 2 skepp, 1 fragment och 10 skålgropar. Skeppen är 63-75 cm l, 1 av enkellinjetyp med bemanningsstreck, 1 av dubbellinjetyp med spant och bemanningsstreck, fragmentariskt. Fragmentet är 34 cm l. Skålgroparna är 3,5-5 cm diam och 0,3-0,5 cm dj, i en skålgrop är ett borrhål. Belägen på ÖNÖ-sluttande, mycket vittrad och sliten häll. Fler figurer har troligen funnits på hällen, bland annat anas 2 linjer ca 1,3 m N om ristningen. Hällen fortsätter i S in under grusplan/väg. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2017. (Dnr: RAÄ-2018-12) Äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skee socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6,30 m S om S-hörn på hus. "
Vill du se flera runstenar i Skee socken eller Strömstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.859572
Longitud: 11.323178
Lämnings-ID: L1968:5674
Riksantikvarieämbetets ID: Skee 603:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Skee
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:5674