Hällristning L1968:5555 i Skee
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 6,07x3,30 m (NV-SÖ), bestående av 8 skepp, 1 människofigur, 2 cirkelfigurer, 1 fyrkant, 10 linjer och fragment, samt 18 skålgropar. Skeppen är 26-57 cm l, 2 av enkellinjetyp, varav 1 med bemanningsstreck; 5 av dubbellinjetyp med bemanningsstreck; 1 delvis uthugget skrov, med bemanningsstreck. Människofiguren är 22 cm l, med fallos. Cirkelfigurerna är 13-20 cm diam, ringar, den större tidigare beskriven som solkors. Fyrkanten är 16x15 cm st, helt uthuggen, placerad över ett skepp, tidigare felaktigt tolkade som ett fotsulepar. Linjerna och fragmenten är 13-40 cm l. Skålgroparna är 2,5-5,5 cm diam och 0,3-0,7 cm dj. Belägen på NÖ-sluttande, extremt vittrad häll med stora exfoliationsskador. Aktiv vittring. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2017. (Dnr: RAÄ-2018-12) Äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skee socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3,30 m NÖ om vägkant "
Vill du se flera runstenar i Skee socken eller Strömstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.860152
Longitud: 11.32241
Lämnings-ID: L1968:5555
Riksantikvarieämbetets ID: Skee 602:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Skee
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:5555