Hällristning L1968:5411 i Skee 🇬🇧
Foto av Hällristning L1968:5411 i Skee
Foto av Hällristning L1968:5411 i Skee
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, minst 4,7x3,4 m (NÖ-SV), bestående av 28 skepp, 15 människofigurer, 12 djurfigurer, 3 fotsulor, 2 hjulkors, 4 cirkelfigurer, 1 fyrkant, ca 40 linjer och fragment, samt 44 skålgropar. Skeppen är 16-125 cm l, av enkellinjetyp, dubbellinjetyp och med helt uthugget skrov, med och utan bemannings- och spantstreck. Det största skeppet med 2 lurpar och 1 par yxor. Flera av skeppen fragmentariska. Människofigurerna är 19-52 cm l, därav ett "brudpar" och tre "hoppande" människor med bakåtböjda ben. Djurfigurerna är 10-22 cm l, därav en hjort med hornkrona och två hjortar som står vända mot varandra. Fotsulorna är 23x11 - 28x12 cm st, konturhuggna med sandalband, varav ett par. Fotsulorna vänder sig uppåt på hällen. Hjulkorsen är 13-28 cm diam, med fyra ekrar. Cirkelfigurerna är 11-22 cm diam, varav 2 bestående av cirkel runt mittpunkt; 1 bestående av 1 och 1/2 cirkel; samt 1 bestående av två cirklar runt mittpunkt. Fyrkanten är 14x14 cm st, konturhuggen. Linjerna och fragmenten är 7-60 cm l. Skålgroparna är 2-6 cm diam och 0,2-1 cm dj. Belägen på NNÖ-sluttande granithäll, NV och övre (S) delen närmast ovittrad, SÖ delen mycket vittrad. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2017. (Dnr: RAÄ-2018-12) Äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skee socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m NNV om Raä nr 602:1. 16 m SSÖ om vägskäl. Omedelbart NÖ och under väg (NV-SÖ). "
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.860269
Longitud: 11.322276
Lämnings-ID: L1968:5411
Riksantikvarieämbetets ID: Skee 602:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Skee
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/a08d7cf6-cc75-49a8-b0c8-dd6f86e9e26d