Hällristning L1968:5233 i Skee
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,35x1,04 m (NÖ-SV), bestående av 3 skepp och 3 skålgropar. Skeppen är 37-79 cm l, varav 1 av enkellinjetyp utan bemanning; 1 av dubbellinjetyp utan bemanning, fragmentariskt; 1 med helt uthugget skrov, med bemanningsstreck. Skålgroparna är 5-6 cm diam och 0,5-0,7 cm dj. Belägen på N-sluttande häll, extremt mycket vittrad över hela ytan. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2017. (Dnr: RAÄ-2018-12) Äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skee socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2,40 m SV om Raä nr 603:4. 5,50 m NÖ om väg. 8,4 m NNV om elstolpe. "
Vill du se flera runstenar i Skee socken eller Strömstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.85993
Longitud: 11.322665
Lämnings-ID: L1968:5233
Riksantikvarieämbetets ID: Skee 603:5
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Skee
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:5233