Hällristning L1968:4188 i Näsinge
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, 1.6x1.6 m, bestående av 3 skepp, några linjeroch 8 älvkvarnar.Skeppen är 25-56 cm l. Två av dem, bl.a. det största, ärdubbellinjiga och har bemanningsstreck.Älvkvarnarna är 2.5-4 cm diam och 0.2-0.5 cm dj.Ristningen är starkt vittrad. Sannolikt har flera numera tillstörre delen bortvittrade figurer funnits.Ristningen är belägen i en svagt SV-sluttande sänka på enskrovlig häll som bildar en spetsig kant mot SV.8 m V om nr 1 är2) Älvkvarnsförekomst, 2.7x0.3 m (N-S), bestående av 7älvkvarnar. Dessa är 3-5 cm diam och 0.2-0.6 cm dj.Älvkvarnarna är belägna på SSV-sluttande skrovliga hällar i tvåavsatser.3 m SV om nr 2 är3) Älvkvarnsförekomst, 1.6x0.4 m (N-S), bestående av 5älvkvarnar. Dessa är 4-5 cm diam och 0.5-1.5 cm dj. Belägna påsprucken SV-sluttande häll.13 m N om nr 2 är4) Hällristning, 0.6-0.4 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 skepp och 1människofigur.Skeppet är 34 cm l av dubbellinjetyp.Människofiguren är 43 cm l, med uthuggen kropp stående iskeppet.Ristningen är belägen på liten NV-sluttande häll med elstolpe.Ej besökt vid revideringen 1991. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Näsinge socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2.5 m Ö om markvägskurva och 30 m NÖ om kraftledningsstolpe."
Vill du se flera runstenar i Näsinge socken eller Strömstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.018912
Longitud: 11.322503
Lämnings-ID: L1968:4188
Riksantikvarieämbetets ID: Näsinge 107:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Näsinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:4188