Hällristning L1968:3337 i Skee 🇬🇧
Foto av Hällristning L1968:3337 i Skee
Foto av Hällristning L1968:3337 i Skee
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skee socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.92257
Longitud: 11.361448
Lämnings-ID: L1968:3337
Riksantikvarieämbetets ID: Skee 1553:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Skee
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/c5294a0d-0526-41ea-a51d-306e01eabb2d