Hällristning L1968:3277 i Skee
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,10x1,25 m (ÖNÖ-VSV), bestående av två hällristningsytor (A & B), med tillsammans 3 skepp och 21 skålgropar. Hällristningsyta (A), 1,0x0,85 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 skepp och 13 skålgropar. Skeppet är 30 cm l, enkellinjetyp utan bemanning. Skålgroparna är 3-7 cm diam och 0,2-1,2 cm dj. Belägen på NÖ delen på toppen av hällrygg, mörk/svart finkornig bergart. 1,35 m Ö om yta (A) är: Hällristningayta (B), 1,25x0,50 m (N-S), bestående av 2 skepp och 8 skålgropar. Skeppen är 41 cm l, 1 av enkellinjetyp med 2 bemanningsstreck; 1 av dubbellinjetyp med spantstreck. Skålgroparna är 2-5,5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen på SV delen av hällryggen. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar år 2017. (Dnr: RAÄ-2018-50) Äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skee socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m SSV om åkerkant. 16 m N om uthushörn (NV). Yta B är 2,3 m V om elstolpe."
Vill du se flera runstenar i Skee socken eller Strömstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.910551
Longitud: 11.357452
Lämnings-ID: L1968:3277
Riksantikvarieämbetets ID: Skee 1560:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Skee
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:3277