Hällristning L1968:3134 i Skee
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,53x0,46 m (N-S), bestående av 3 skepp, 3 fragment och 7 skålgropar. Skeppen är 27-35 cm l, enkellinjetyp med bemanningsstreck, fragmentariska. Fragmenten består av en S-formad figur och två streck, 8-13 cm l. Skålgroparna är 3,5-6,5 cm diam och 0,2-1 cm dj. Belägen på svagt NNÖ-sluttande hällyta av mörkgrå, finkornig bergart, mycket vittrad. Ny beskrivning vid arkeologisk dokumentation år 2018, utförd av Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar. (Dnr: RAÄ-2018-3415) För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skee socken i Strömstad kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"På topp ochNNÖ-sluttning av hällrygg på åkerholmens NNÖ-sluttning."
Vill du se flera runstenar i Skee socken eller Strömstad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.91602
Longitud: 11.344707
Lämnings-ID: L1968:3134
Riksantikvarieämbetets ID: Skee 1558:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Strömstad
Socken: Skee
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:3134